top of page

Je innerlijke kompas (her)vinden

Hoofd, hart en bekken zijn met elkaar verbonden. De balans daartussen heeft grote invloed op je welzijn. Omdat in mijn visie geest en lichaam sámen mensen maken tot wie ze zijn, is een integrale benadering voor mij het uitgangspunt in elk traject. Hoe we daar mee aan de slag gaan, hangt vanzelfsprekend af van jouw vraag.

Bij de begeleiding van cliënten gebruik ik elementen uit verschillende stromingen waarin ik een of meer opleidingen heb gevolgd. Een traject bevat niet alleen psychoanalyse of lichaamswerk, maar beide en meer, toegespitst op waar jij antwoorden voor zoekt. Het doel is dat je je innerlijke kompas (her)vindt door te ontdekken wat je drijfveren en belemmeringen zijn. Dat hoeft geen jaren te kosten; een begeleidingstraject duurt meestal enkele maanden, je bepaalt zelf mede het tempo.

 

De basis voor begeleiding

Om je een indruk te geven van mijn achtergrond als professional volgt hieronder een kort overzicht van stromingen waarin ik me al jarenlang verdiep. Voel je vrij me vragen te stellen als je meer wilt weten over de inhoud:

 

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP is gericht op persoonlijke ontwikkeling en effectieve communicatie. Mij fascineert met name de talige kant hiervan: wanneer ik cliënten voor het eerst ontmoet, weet ik niets van de inhoud hun verhaal. Toch blijkt vaak al na twee zinnen uit hun taalgebruik waar de kern van het probleem zit. NLP heeft me geleerd te letten op welke woorden iemand gebruikt om zijn of haar eigen verhaal te vertellen.

 

Ericksoniaanse hypnotherapie

Deze hypnotherapie-opleiding maakte me duidelijk dat er in je geest en lichaam veel onbewust aanwezig is waardoor je je laat sturen. Milton Erickson was een Amerikaanse hypnotherapeut. Een groot deel van de door hem ontwikkelde therapie is verweven in NLP. Ericksoniaans taalgebruik gaat over woorden geven aan wat zich in je onderbewuste afspeelt. Dat is wat ik in de begeleiding doe: aansluiten bij de thema’s van cliënten door terug te geven wat zij zelf zeggen en daar vragen over te stellen. In andere woorden: we werken met wat er al is.

 

Innerchild-therapie

Op basis van wat je als kind meemaakt vorm je verschillende overlevingsstrategieën die blijvend invloed hebben op je leven. Als die strategieën erop gericht zijn pijn en gekwetstheid te vermijden, kan dat je onbewust belemmeren, ook wanneer je eenmaal volwassen bent. We onderzoeken samen hoe je hier vanuit je autonome ik mee kunt omgaan.

 

EMDR

De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is bedoeld voor mensen die na ingrijpende, schokkende ervaringen last houden van angst en/psychische klachten die hen belemmeren in het dagelijks leven. Een of meer EMDR-sessies kunnen onderdeel zijn van het traject.

 

Ja zeggen, terwijl je nee bedoelt

Iemand die codependent gedrag vertoont is zo sterk gericht op een ander dat zijn of haar eigen gevoel, en soms eigenwaarde, uit beeld raakt. Door verantwoordelijkheden over te nemen van bijvoorbeeld een partner of kind met probleemgedrag blijft dat gedrag in stand, terwijl de ‘helper’ het risico loopt zelf in de knel te raken. Dit patroon ontstaat vrijwel altijd vanuit goede bedoelingen en liefdevolle zorg. Tegelijkertijd maakt het degene die de verantwoordelijkheden op zijn of haar schouders neemt medeafhankelijk van het probleemgedrag van de ander.

Over hoe codependentie werkt en wat je kunt doen om je eigen gedrag te veranderen heb ik een e-book geschreven met als titel ‘Zeg jij ja, terwijl je nee bedoelt?’ Via de methode ‘Van leef naar liefde’ leid ik ook andere professionals op die mensen willen helpen bij het doorbreken van codependentie-patronen. Als je meer wilt weten over dit onderwerp, stuur me gerust een mail.

marian verschuren

Seksualiteit in verbinding

Het woord seksualiteit roept nog steeds veel taboes op, terwijl ieder mens voortkomt uit seksuele energie. Hierin zit onze levenslust, het legt de basis voor ons menszijn. Welk voorbeeld kreeg je van je ouders op seksueel gebied? Welke taboes spelen er en hoe kun je die doorbreken? Alles wat we meemaken zit in ons lijf opgeslagen en als het te spannend is, kan het gevoel op slot gaan. Veel cliënten geven aan dat ze bepaalde dingen vermijden, uit angst de weg kwijt te raken. Ik heb er alle vertrouwen in dat volwassen mensen met voldoende ik-kracht de diepere laag waar ze al hun hele leven omheen lopen onder ogen durven te zien en dat aankunnen.

bottom of page